ทำไม? ใช้มีดนกเงือกเสียพื้นที่หน้ากรีด 1 ปี เพียง 8 นิ้ว

จากสวนตัวอย่าง คุณชัยเจริญ พูลเพิ่มผล อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

มีดเก่า(เจ๊ะบง)

กรีดยาง 1 ปี เสียหน้ากรีด 24”

ความหนาของรอยกรีด 3 มม.

มีดนกเงือก

กรีดยาง 1 ปี เสียหน้ากรีด 8”

ความหนาของรอยกรีด1 มม.

ภาพเปรียบเทียบขนาดเศษเปลือกยาง
ภาพเปรียบเทียบขนาดเศษเปลือกยาง
ซ้ายมือ

เศษเปลือกยางที่กรีดจากมีดนกเงือก กรีดลึกเพียง 1 มม. ทำให้เศษเปลือกยางมีความบางและเรียบ ซึ่งทำให้เสียหน้า กรีดน้อย เป็นสาเหตุทำให้ช่วยยืดอายุต้นยาง

ขวามือ

เศษเปลือกยางที่กรีดจากมีดเก่า(เจ๊ะบง) กรีดลึกประมาณ 3 มม. ทำให้เศษเปลือกยางมีความหนาและเป็นคลื่น ซึ่ง ทำให้เสียหน้ากรีดมาก เป็นสาเหตุทำให้อายุต้นยางสั้น


ตารางเปรียบเทียบหน้ากรีด 
ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างมืดนกเงือก และ มีดเจ๊ะบง
มีดนกเงือก มีดเจ๊ะบง
ความหนาของรอยกรีด  1 มม. 3 มม.
กรีดยาง 1 ปี เสียหน้ากรีด  8" 24"
เท่ากับประหยัดหน้ากรีด  50 ปีขึ้นไป 20 ปี

สรุป เท่ากับการใช้มีด นกเงือก ทำให้ประหยัดหน้ากรีดของต้นยาง ถึง 1 ต่อ 3 เท่า หรือ ยืดอายุปีกรีดของต้นบางขึ้น 3 เท่า (เกิน 50 ปีกรีด)

ใช้มีดนกเงือกกรีดแล้วผิวหน้ากรีดไม่ปูด-นูน เป็นตะปุ่มตะป่ำ

ภาพแสดงหน้ากรีดตอนบน ที่ใช้มีดเก่า(มีดเจ๊ะบง) และเปลี่ยนมาใช้มีดนกเงือกส่วนตอนล่าง

ภาพสวนยางของ คุณพงศ์พันธ์ุ สันติรักษ์
ตัวแทนจำหน่ายมีดนกเงือก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555

หน้ากรีดตอนบน : แสดงถึงลักษณะพื้นผิวหน้า กรีดที่ปูด บวม และเป็นตะปุ่มตะป่ำจากการกรีดด้วยมีด เก่า (มีดเจ๊ะบง) เมื่อกรีดรอบที่สอง จะทำให้การกรีดยาก เสียเวลากรีดมากขึ้นและอาจได้น้ำยางน้อยลง

หน้ากรีดตอนล่าง : แสดงถึงลักษณะผิวหน้า กรีดที่เรียบ ตลอดพื้นที่กรีดที่ใช้มีดนกเงือกกรีดเมื่อ กรีดรอบที่สองการกรีดการกรีดจะง่ายเหมือนการกรีด รอบแรกและใช้ระยะเวลา เท่าๆกับรอบแรกเพราะหน้า กรีดเรียบ ไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำ

เหตุผลง่ายๆ ทำไมคุณต้องใช้?

 • มีดนกเงือก : กรีดง่าย-กรีดบาง น้ำยางออกดี 50ปีไม่ต้องโค่น
  • กรีดง่าย-กรีดบาง - ฝึกกรีดง่ายใช้เวลาไม่นาน กรีดได้บางกว่า
  • น้ำยางออกดี - ได้น้ำยางมากกว่าปกติ ประมาณ10%
  • 50 ปีไม่ต้องโค่น - ยืดอายุต้นยางเกินกว่า 50 ปีกรีด
 • สะดวก : ใช้แล้วไม่ต้องลับ ใบมีด 1 ใบ กรีดได้ 4,000 ต้น
 • ประหยัด : ค่าใช้จ่ายใบมีด ถูกกว่าค่าจ้างลับมีดเพียง 1 ใน 3
 • ใช้ง่าย สะดวก ปรับใบมีดได้ เพื่อกรีดบางหรือหนา
 • ได้รับอนุสิทธิบัตรถูกต้อง ไม่ลอกเลียนแบบใคร (เลขที่ 0303001096)
 • เป็นความภาคภูมิใจจากมันสมองของนวัตกรไทย
  นายมะนายิ ราหู อ.แว้ง จ.นราธิวาส
กรีดง่าย-กรีดบาง

กรีดง่าย-กรีดบาง

น้ำยางออกดี

น้ำยางออกดี

50 ปีไม่ต้องโค่น

50 ปีไม่ต้องโค่น

สินค้า

มีดและใบมีดกรีดยางนกเงือก รุ่นต่างๆ

NO.001

ด้ามไม้
ยาว 8 นิ้ว

NO.002

ด้ามเหล็ก
ยาว 7.5 นิ้ว

NO.003

ด้ามเหล็ก
ยาว 12 นิ้ว

NO.004

ด้ามเหล็ก+ด้ามไม้
ยาว 45 นิ้ว

BD-01

ใบมีดมาตรฐาน
สำหรับต้นยางเปลือกหนาา 3-10 มม.

BD-02

ใบมีดเบตา
สำหรับต้นยางเปลือกหนา 7-15 มม.

หมายเหตุ

- NO.004 ด้ามเหล็ก+ด้ามไม้ แถมไขควง 4 แฉก ฟรี

- ใบมีดเมื่อใช้หมดคมแล้วสามารถนำกลับมาแลกเป็นเงินสดในการซื้อครั้งต่อไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย 1 ใบ/1 บาท (50 ใบ/50 บาท)

กรีดง่าย-กรีดบาง
กรีดง่าย-กรีดบาง
น้ำยางออกดี
น้ำยางออกดี
50ปีไม่ต้องโค่น
50ปีไม่ต้องโค่น

รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลวิจัยจากสถาบันต่างๆ

นวัตกรรมระดับชาติมีดนกเงือก : นวัตกรรม - มีดกรีดยางนกเงือก (ชนิดไม่ต้องลับมีด)

ได้รับรางวัลจาก

ได้รับรางวัลจาก

ได้รับผลวิจัยฯจากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย
ปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA 2017 ประเภทที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิต (Product for Life Enhancement)

ปี 2559 กระทรวงอตุสาหกรรม
ปี 2559 กระทรวงอตุสาหกรรม

  รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย 2559 Premium Products of Thailand - Thailand Industry Expo 2016

 ปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  รางวัลระดับดีเด่น โครงการประกวดประเภทนวัตกรรมมุ่งเป้า ประเภทยางพารา ประจำปี 2557

ข่าวกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดงานและออกบูธ

การฝึกอบรมมีดนกเงือก จ.ระยอง วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 ตค. 59 (หลักสูตร 2 วัน)

การฝึกอบรมมีดนกเงือก จ.ระยอง วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 ตค. 59 (หลักสูตร 2 วัน)


สถานีต่อไป...พญาเม็งราย-เชียงราย

สถานีต่อไป...พญาเม็งราย-เชียงราย


การฝึกอบรมวันแรก สวนยางเทอราโกรแลนด์ พญาเม็งราย(10 ตค. 59)

การฝึกอบรมวันแรก สวนยางเทอราโกรแลนด์ พญาเม็งราย(10 ตค. 59)


การฝึกอบรมมีดนกเงือก เดือน ตค.-พย.59

การฝึกอบรมมีดนกเงือก เดือน ตค.-พย.59